Zhong, Yin, The Hong Kong Polytechnic University, Hong KongISSN: 1932-8036