Kuang, Xianwen, Xi'an Jiaotong-Liverpool University, ChinaISSN: 1932-8036