Xu, Duan, Nanyang Technological University, SingaporeISSN: 1932-8036