Wang, Xuelei, Zhejiang University, China Hangzhou Normal University, China, ChinaISSN: 1932-8036