Chen, Eva, National Cheng-Chi University, Taiwan ianlin@mail.tku.edu.tw evachen@nccu.edu.tw, Taiwan, Province of ChinaISSN: 1932-8036